Informasjon om

Smitteverntiltak ifht. COVID-19

 

På oppdrag hos deg som kunde, er det viktig at dere holder minst 2 meter avstand fra våre montører/ serviceteknikere og at dere bruker munnbind når vi er på oppdragstedet.

Det er viktig at du som kunde hos oss som har bestilt et oppdrag, gir oss beskjed ved symptomer, sykdom eller påvist sykdom i god tid før oppmøte. 

Ved eventuelt skydom, symptomer ol. så utsettes oppdraget, minst 10 dager, til neste ledige dato.

Om en av våre ansatte har fått symptomer, har eller har fått påvist sykdom eller må sitte i karantene, så utsettes oppdraget til neste mulige dato. Våre ansatte testes ved misstanke om smitte.

Våre ansatte bruker munnbind og handsker til enhver tid, vasker hender jevnlig og bruker eventuelt håndsprit om håndvask ikke er mulig.

Om våre ansatte anser at smitteverntiltakene ikke opprettholdes eller at det ikke er forsvarlig å arbeide på arbeidsstedet, så avsluttes oppdraget umiddelbart.