Vedlikehold av storkjøkken-ventilasjon

Kontroll og vedlikehold av rørlige komponenter og rens/ rengjøring av kanaler, og kjøkkenhette er viktig i forhold til kontinuerlig drift og sikkerheten i kjøkkenet.

Vi hjelper deg gjerne med oppfølging og jevnlig kontroll og service av deres ventilasjonsanlegg slik at et godt og trygt inneklima opprettholdes. 

 
Bilde av storkjøkken, kjøkkenhette
Manglende service, vedlikehold og rens av vifte tilknyttet kjøkken

Dårlig vedlikehold av kanaler, kjøkkenhette og viftehus kan føre til brann ettersom fett og smuss som samler seg i kanelene er lett antennelige.

Vifte på bildet er tilknyttet et kjøkken. Manglende vedlikehold førte til at viftemotor måtte byttes ut som i den tur førte til større driftskostnader. 

Jevnlig vedlikhold av anlegget fører til reduserte kostnader i forhold til hva kostnadene ville blitt ved eventuell drift stans på grund av defekt vifte/ komponenter eller brann.

Ta kontakt med oss idag.

Ta kontakt med oss idag

For en befaring eller uforpliktende tilbud på service til deres ventilasjonsanlegg.

Kontakt oss