Vedlikehold av storkjøkken

Kontroll og vedlikehold av rørlige komponenter og rengjøring av kanaler og kjøkkenhette er viktig i forhold til kontinuerlig drift og sikkerheten i kjøkkenet.

Bilde av kjøkkenhette
Bilde av vifte som er brukt i storkjøkken

Dårlig vedlikehold av kanaler, kjøkkenhette og viftehus kan føre til brann ettersom fett og smuss som samler seg i kanelene er lett anntennelige.

Jevnlig vedlikhold av anlegget fører til reduserte kostnader i forhold til hva kostnadene ville blitt ved eventuell drift stans på grund av defekt vifte/ komponenter eller brann.

Ta kontakt med oss idag

For en befaring eller uforpliktende tilbud på service til deres ventilasjonsanlegg.

Kontakt oss